Kaikki kirjoittajan kortelainen artikkelit

Miikka Kortelaisen tukiryhmä kokoontuu!

sivuille

Miikka Kortelaisen tukiryhmä kokoontuu Kansanpirtillä (os. Linnankatu 2) Kajaanissa 5.1.2015 kello 18.00 alkaen! Tervetuloa suunnittelemaan Miikan eduskuntavaalikampanjaa!

Kello 22.00 alkaen Rock House Kulmassa tukiryhmän järjestämät vaalibileet. Esiintymässä Nälkämaan Milijönäärit! VAPAA PÄÄSY, tervetuloa!

Opiskelijat ja eläkeläiset samassa kuopassa

Kurjistaminen ja kiristäminen ei lisää hyvinvointia, ei vaikka kuinka nykyhallitus yrittää vielä kurittaa Suomen katajaista kansaa viimeisinä tekoinaan.

Kansalaisten, erityisesti meidän heikommassa asemassa olevien, ostovoimaa on heikennetty armotta ja sama peli jatkuu.

Stubbin valkokaulushallitus leikkaa ensi vuoden alusta eläkkeiden ja muiden indekseihin sidottujen etuuksien tarkistuksen vain 0,4 prosenttiin, vaikka indeksitarkistuksen olisi tullut olla 1,1 prosenttia. Hinnat nousevat, mutta eläkkeet eivät joten elintaso laskee.

Indeksileikkaus koskee myös työeläkelakien mukaisia perhe-eläkkeitä, luopumiseläkkeitä ja luopumistukia, eräitä kuntoutusetuuksia sekä tapaturmavakuutuslain mukaisia korvauksia.

Kun vielä lisäksi kansaneläkeindeksiin on sidottu esimerkiksi takuueläke, työttömyysturvan peruspäiväraha ja työmarkkinatuki, vammaisetuudet, opintoraha sekä rintamalisät, ei voi olla hämmästelemättä hallitusten leikkausten röyhkeyttä ja kohdistamista.

Samassa kuopassa ovat niin pitkäaikaistyöttömät, vanhukset, sairaat kuin opiskelijatkin.

Kajaanin kaltaisessa kaupungissa opiskelijalle jää vuokran jälkeen opintotuesta käteen vain noin 50 euroa. Määräajassa pitäisi koulusta valmistua, mutta samaan aikaan myös tehdä töitä, jotta ylähuulen alle olisi muutakin laitettavaa kuin EU-ruokatukipakettien näkkileipää.

On erikoista kuinka ministerit kehuvat suomalaista koulutusta ja markkinoivat sitä vientituotteeksi maailmalle, mutta samaan aikaan vähentävät koulutusrahoitusta ja panevat esimerkiksi ammattikorkeakoulut kilpailemaan keskenään hupenevista rahoista.

Ammatillisen koulutuksen rahapula näkyy jo lähiopetustuntien määrän vähenemisenä. Takaako 20 lähiopetustuntia viikossa metallimiehelle kolmen vuoden aikana riittävät taidot siirtyä työelämään?

Painimme samojen ongelmien kanssa, olimmepa eläkeläisiä tai opiskelijoita. Byrokratiahimmelien ja kovien arvojen maailmassa ei meille armoa tunneta. Siksi suunta pitää muuttaa ja hallituspolitiikka vaihtaa.

Suomi ei lähde nousuun, jollei tavallisilla kansalaisilla ole ostovoimaa laittaa paikallistalouden rattaita pyörimään. Opiskelijan tai eläkeläisen kantama euro paikallisen pienyrittäjän kahvilaan on paljon tuottavampi kuin euro yritystukina herrojen persiiseen maailman tuuliin.

Miikka Kortelainen, Kajaani
opiskelija, kansanedustajaehdokas (Vas.)

Rakkaudessa ei ole värkkeihin katsominen

Ihmisten huulilla näyttää olevan tällä hetkellä ainoastaan yksi asia, tasa-arvoinen avioliittolaki. Perjantaina eduskunta äänestää tästä kansalaisaloitteesta, joka olisi läpi mennessään ensimmäinen läpimennyt kansalaisaloite. Käsittely ja äänestys tulee keräämään ennätysmäärän yleisöä eduskunnan yleisölehtereille.

Aloite on herättänyt lämpimiä, suorastaan kuumia tunteita, niin aloitteen vastustajissa kuin kannattajissakin. Omia kantoja perusteltaessa, on valitettavasti usein unohdettu kaikkein perimmäisin asia.

Mistä avioliitossa on todella kysymys? Avioliitossa on kyse rakkaudesta, ilman rakkautta meillä ei ole edellytyksiä minkäänlaisille avioliitoille. Perjantain äänestyksessä kansanedustajat ottavat siis kantaa siihen, merkitseekö avioliitto heille kahden toisiaan rakastavan ihmisen suhdetta vai merkitseekö se heille ainoastaan miehen ja naisen välistä suhdetta.

Olen jo työni kauttakin nähnyt perheitä, joissa ei ole ollut rakkautta, ei lämpöä, ei läheisyyttä – ei, vaikka vanhemmat ovat olleet nainen ja mies. Lapsen kehityksen ja elämän kannalta ei ole oleellista, ovatko hänen vanhempansa mies ja nainen. Oleellista on se, ovatko hänen vanhempansa ihmisiä, jotka välittävät, jotka rakastavat. Sellaisia ihmisiä, joihin turvata vaikeanakin hetkenä tietäen, ettei tarvitse pelätä.

Tahdon, että rakkaudelle annetaan sen ansaitsema arvo. Tahdon, että jokaisella on mahdollisuus rakastaa ja tuntea rakkautta. Kyllä, minä tahdon tasa-arvoisen avioliittolain!

 

Kahden kastin opiskelijoita

Sotesoppa kiehuu, mutta tasa-arvoinen opiskelijaterveydenhuolto on unohdettu. Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden terveyspalveluista vastaa sen sijaintikunta, mutta yliopisto-opiskelijoiden palveluista Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö, YTHS. Sitä rahoittavat Kela, kaupunki ja jäsenmaksuilla yliopiston kaikki opiskelijat.

YTHS:n palvelut esimerkiksi Oulussa saavat kiitosta, lääkäriin tai hammaslääkäriin pääsee. Kajaanissa ammattikorkeakoulun opiskelijoille taas Vimpelinlaaksossa toimiva Vital on tukossa koska sitä käyttävät myös Kainuun ammattiopiston ja lukion opiskelijat. Edes ensimmäisen vuoden terveystarkastusta ei ehditä tehdä vaan se siirtyy usein vasta toiselle vuodelle. Riittämätön opiskelijaterveydenhuolto ruuhkauttaa terveyskeskuksia ja heikentää opintojen edistymistä.

Ongelma hoituisi siten, että ammattikorkeakoulujen opiskelijat pääsisivät YTHS:n asiakkaiksi. Tämä kuitenkin torpataan typerin lainsäädännöllisin estein. Jotta opiskelijat pääsisivät YTHS:n palveluihin kaikkien tulisi olla opiskelijakuntien jäseniä ja maksaa jäsenmaksussa osuus YTHS:lle kuten yliopisto-opiskelijat. Nyt eduskunnan perustuslakivaliokunta on kuitenkin todennut, ettei ammattikorkeakoulun opiskelijakunnilla ole tehtäviä, jotka edellyttäisivät kaikkien opiskelijoiden kuulumista opiskelijakuntaan. Eli jäseneksi ei ole pakko liittyä, mitä taas YTHS:n jäsenyys edellyttää..

Samalla perustuslakivaliokunta kuitenkin totesi, että yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoita tulisi kohdella samanarvoisesti. Kuinka ihmeessä kun toisella on hyvät terveyspalvelut ja toisella ei?
Uusi ammattikorkealaki on juuri eduskunnan käsittelyssä ja siinä tulisi säätää opiskelijakuntien automaatiojäsenyydestä, jolloin YTHS:n palvelut saataisiin myös ammattikorkeakouluopiskelijoille ja korkeakouluopiskelijoiden jako kahteen kastiin loppuisi vihdoinkin.