Kainuun maa-kuntavaltuusto

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän ryhmäpuheenvuoro

Puheenjohtaja, arvoisat maakuntavaltuutetut sekä kaikki muut läsnäolijat

Menneisyyden tunteminen ja sen tunnustaminen auttaa meitä näkemään paremmin tulevaisuuteen. Jos on sokea menneisyytensä suhteen, toistaa helposti virheitä tulevaisuudessa. Maakuntana Kainuu on nähnyt ja kokenut vuosien aikana paljon, paljon sellaista, mikä meidän olisi syytä muistaa, kun pohdimme tulevaisuuttamme. Menneisyyden ei pidä antaa kahlita meitä, sen tulee olla meille kivijalka, jonka varaan rakennamme tulevaa.Seuratessani surkuhupaisaa sote- ja maakuntauudistuksen valtakunnallista valmistelua ei voi kuin kysyä, miksi ei olla valmiita katsomaan menneeseen ja ottamaan oppi tulevaa varten sieltä. Kainuun hallintokokeilun aikana pystyttiin näyttämään toteen sen, kuinka sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisellä integraatiolla pystyttiin säästämään rahaa ja toisaalta samaan aikaan takaamaan kainuulaisille laadukkaat palvelut. Sote- ja maakuntauudistus ei paranna palveluiden integraatioita, päinvastoin. Pahimmillaan se sirpaloittaa palvelut asiakkaan näkökulmasta useiden eri palveluntuottajien välille. Eikä tästä suinkaan hyödy asiakas, eli kainuulainen ihminen, vaan monikansallisten yhtiöiden omistajat. Pääomat karttuvat pörssiherrojen taskuihin ja veroeurot karkaavat aurinkorannoille, sitäkö me todella tahdomme?Nykyisellä rahoitusmallilla uudistus tulisi olemaan lisäksi Kainuun osalta kurjistus. Jokainen tietää, kuinka haastava tilanne meillä on tällä hetkellä Kainuussa yhteen sovittaa ikääntyvän väestön kasvavat palvelutarpeet ja rapistuva tulopohja yhteen, kuinka tähän yhtälöön sopii meille povattu kymmenen miljoonan leikkaus nykytilanteesta? Ei mitenkään. Synkimmissä tulevaisuuskuvissa Kainuu ei ole itsenäinen maakunta muiden joukossa yhtä vaalikautta pidempään, mikäli sote- ja maakuntalakipaketit menevät nykymuotoisina lävitse eduskunnassa. Kainuun liiton onkin syytä tunnistaa tämä tilanne ja terästää edunvalvontaa sen osalta entisestään.

Uuden keskussairaalan rakentuminen luo vahvaa tulevaisuudenuskoa, mutta synnytystoiminnan jatkumisen puolesta on Kainuun yhä tehtävä töitä yhtenä rintamana. Syntyvyyden lasku ja keskittyminen yhä voimallisemmin Kajaani – Sotkamo akselille on huolestuttavaa, jokainen tietää mihin tämän tyyppinen kehitys pahimmillaan johtaa pitkässä juoksussa. Tunnusluvut ovat huolestuttavia, esimerkiksi 40 prosenttia kainuulaisista on jo tällä hetkellä eläkkeensaajia. Vuodesta 2000 vuoteen 2018 Kainuusta on huvennut yksi Sotkamollinen ihmisiä. Yksi Sotkamollinen. Tämän suuntainen kehitys on pysäytettävä jäntevin ottein, muuta vaihtoehtoa meillä ei ole. Kainuun on otettava väkevästi härkää sarvista ja nostettava lapset, nuoret ja lapsiperheet päätöksenteon keskiöön kurssin muuttamiseksi ja maakunnan vetovoiman lisäämiseksi.Meillä on väestökehityksen johdosta käsillä haaste, jota voi myös kuvailla ainakin toisista näkökulmista tarkasteltuna positiiviseksi ongelmaksi. Me tulemme tarvitsemaan uutta työvoimaa Kainuuseen tulevan vuosikymmenen aikana huomattavat määrät. Jo pelkästään tämän haasteen edestä meidän on pystyttävä näyttämään maakuntana ihmisille, että Kainuu on paikka jonne kannattaa rakentaa tulevaisuutta, perustaa perhe ja sijautua paikalleen. Toistan itseäni, meidän on nostettava lapset, nuoret ja lapsiperheet päätöksenteon keskiöön.Myös koulutuksen saralla meidän on syytä pysyä terävinä. Kainuu tarvitsee oman itsenäisen korkeakoulunsa, Kajaanin ammattikorkeakoulun, turvaamaan osaltaan korkeakoulutuksen tarpeita alueellamme. Kajaanin ammattikorkeakoulu on pystynyt kokoamaan ympärilleen sellaista korkeakouluyhteisöä, joka toivottavasti tulevaisuudessa luo paikkoja osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseen, osaamisen kehittämiselle sekä maakunnan läpi pyyhkäisevälle innovaatio- ja kehittämistoiminnalle. On myös hyvä huomata Kajaanin ammattikorkeakoulun aikaan saama imu Kainuuseen, valtaosa opiskelemaan saapuvista on Kainuun ulkopuolelta ja merkittävä osa heistä jää opintojen päätyttyä töihin Kainuuseen.

Petetty koulutuslupaus on jättänyt jälkensä koko koulutusketjuun, mutta erityisesti ammatilliseen koulutukseen. Lähiopetustuntien määrän tippuminen ja henkilökohtaisen ohjaamisen määrän hupeneminen luo haasteen erityisesti Kainuun kaltaisille alueille, jossa on työvoiman saatavuuden kanssa huomattavia haasteita. Meillä ei ole varaa pudottaa yhtään nuorta, meillä ei ole vara kadottaa yhtään tulevaisuuden osaajaa, tarvitsemme tulevaisuudessa jokaista nuorta Kainuussa. Kainuun saavutettavuus on asia, josta voisimme puhua loputtomiin. Se on myös asia, josta meidän täytyy Kainuuna pitää ääntä kaiken aikaa. Liikenne ja viestintäministeriön asetuksessa pääväylistä ja niiden palvelutasoista eli tuttavallisemmin runkoverkkoasetuksessa Kainuu ja kainuulaiset jätettiin kylmästi oman onnensa nojaan. Maanteiden runkoverkko loppuu Kajaaniin kuin seinään, karttaa katsoessa on helppo todeta Kainuun jääneen pussiperäksi. Työtä Kainuun saavutettavuuden parantamiseksi tulee jatkaa entistä tarmokkaammin tästä takaiskusta huolimatta, jossa maamme hallitus näyttää todellisen suhtautumisensa suurkaupunkien ulkopuoliseen Suomeen.Ensiarvoisen tärkeää on myös edistää itäradan, eli Kouvola-Porvoo ratalinjauksen, rakentumista koko itäisen Suomen saavutettavuuden turvaamiseksi. Ratalinjaus lyhentäisi toteutuessaan matka-aikaa Kainuusta Helsinkiin tunnilla, mikä tekisi siitä myös aidon vaihtoehdon myös esimerkiksi lentoliikenteelle. Myös ilmastonmuutoksen torjunnan näkökulmasta liikennevirtojen ohjaaminen raiteille olisi tulevaisuuden kannalta suotuisa ratkaisu.Vasemmistoliiton valtuustoryhmällä ei ole muutosesityksiä talousarvioon. Ryhmä toivoo avointa ja tosiasiat tunnistavaa keskustelua eri poliittisten ryhmien välillä Kainuussa, vain siten voimme selviytyä menestyjinä huomispäivän Suomessa. Saneluun, omanedun tavoitteluun ja menneisyyteen takertumiseen meillä ei ole varaa. Meidän on pystyttävä tekemään asioita yhdessä. Kiitokset tästä vuodesta niin luottamushenkilöille kuin virkahenkilöstöllekin, näistä asetelmista meidän on hyvä jatkaa kohti vuotta 2019. 

Kiitos.

MEDIAPANKKI

Lataa painolaatuiset kuvat sekä logot täältä.

 

logo vasemmisto RGB musta

YHTEYS

Miikka Kortelainen
kortelainen.eduskuntaan
@gmail.com
045 1335 123/Miikka

© 2019 Miikka Kortelainen. All Rights Reserved. Designed by ARRdesigns